Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2022

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna na podstawie przepisów art. 395 §§ 1, 2, 21 i 5, art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek z dnia 1 czerwca 2022 r. jedynego Akcjonariusza INTERFERIE S.A., tj. spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawierający żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. /wtorek/, początek o godz. 13:00, w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 1J, 00-906 Warszawa, Hotel COURTYARD BY MARRIOTT WARSAW AIRPORT /sala „Wrocław”.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Projekty uchwał

Wniosek Akcjonariusza

Sprawozdanie RN wyniki oceny - sprawozdanie jednostkowe i wniosek w sprawie pokrycia straty

Sprawozdanie RN wyniki oceny  - sprawozdanie z wyceną udziałów

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu

Roczne sprawozdanie z działalności RN 

Sprawozdanie INTERFERIE o wydatkach reprezentacyjnych

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

Uchwała RN

Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne

Wzór pełnomocnictwa - osoby prawne i jednostki org

Formularz + instrukcja wykonywania prawa głosu

Klauzula RODO

Raport bieżący Nr 27/2022

Raport bieżący Nr  28/2022

Raport roczny za 2021 

Nagranie audio

Raport bieżący Nr 30/2022

 

Related Articles