Raport bieżący Nr 39/ 2022

Zarząd INTERFERIE SA („Spółka”) informuje, na podstawie Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) opublikowanego na stronie internetowej KNF, iż Komisja zezwoliła Spółce na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych – z dniem 15 września 2022 r. Niezwłocznie po doręczeniu Spółce decyzji KNF w przedmiotowej sprawie, Spółka złoży wniosek o wycofanie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Related Articles