Raport bieżący Nr 40/ 2022

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2022 z dnia 27.08. 2022 roku, Spółka w dniu dzisiejszym tj. 06.09.2022 roku wystąpiła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW") z wnioskiem o podjęcie czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z dniem 15.09.2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Related Articles