HISTORIA OPERACJI NA AKCJACH

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 14 564 200 akcji, w tym:

akcje serii A - 9 564 200

akcje serii B - 5 000 000

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 5 zł.

Pierwsze notowanie akcji Spółki na GPW miało miejsce w dniu  10.08.2006 r.

Kody ISIN:

kod PLINTFR00023 i kod PLINTFR00031

Podział zysku

2013


http://gielda.interferie.pl/raporty/raporty-bie-ce/raport-bie-cy-nr-10-2013/?locale=pl_PL

Podział akcji (split)

Takie operacje na papierach spółki nie odbyły się

Prawo poboru

Takie operacje na papierach spółki nie odbyły się

Wezwania

Takie operacje na papierach spółki nie odbyły się

Przymusowy wykup

Takie operacje na papierach spółki nie odbyły się

 

Seria Akcji

Data pierwszego notowania
Data przydziału akcji
Od kiedy uczestniczy w dywidendzie
split
wezwania
Przymusowy wykup
A
Nie dotyczy
Nie dotyczy
01.01.2004
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
B
10.08.2006
28.07.2006
01.01.2006
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy