DOKUMENTY KORPORACYJNE

Komitet Audytu INTERFERIE S.A. przyjął w dniu 20.10.2017 r. POLITYKĘ I PROCEDURĘ WYBORU W INTERFERIE S.A. FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ USTAWOWYCH wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekraczał 5 lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat. 

 

Komitet Audytu INTERFERIE S.A. przyjął w dniu 20.10.2017 r. dokument pn.: Polityka świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską przeprowadzających badanie ustawowe Interferie S.A., jak również przez podmioty powiązane z nimi oraz przez członka sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska.