Raport CG 4/2011

Zmiany w Komitecie Audytu

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 15.12.2011 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę o powołaniu w skład Komitetu Audytu Pana Piotra Kłodnickiego.

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu p. Renacie Wiernik Gizickiej.

Podstawa prawna: §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Related Articles