Raport CG 3/2012

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW INTERFERIE S.A. przedstawia informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki.


1.    W okresie od dnia 31.12.2010 roku do dnia 31.12.2012 roku - funkcję w Zarządzie Emitenta sprawowali wyłącznie mężczyźni.

2.    W okresie od 31.12.2010 roku do dnia 31.12.2012 - w Radzie Nadzorczej Emitenta:
a)    w okresie od 31 grudnia  2010 r. do 12 kwietnia 2011  - w 6 osobowej Radzie Nadzorczej liczba kobiet wynosiła 1 osobę (Pani Angelika Andersz-Hryńków).
W wyżej wymienionym okresie udział kobiet w Radzie Nadzorczej Spółki wynosił 16%, w stosunku do 84 % udziału mężczyzn.

b)    w okresie od 12 kwietnia 2011 r. do 26 kwietnia 2012 r. - w 6 osobowej Radzie Nadzorczej liczba kobiet wynosiła 2 osoby (Pani Barbara Mróz i Pani Renata Wiernik-Gizicka).
W wyżej wymienionym okresie udział kobiet w Radzie Nadzorczej Spółki wynosił 33%, w stosunku do 67% udziału mężczyzn.

c)    w okresie od 26 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - w 7 osobowej Radzie Nadzorczej liczba kobiet wynosiła 2 osoby (Pani Barbara Mróz i Pani Renata Wiernik-Gizicka).
W wyżej wymienionym okresie udział kobiet w Radzie Nadzorczej Spółki wynosił 28 %, w stosunku do 72% udziału mężczyzn.


Podstawa prawna: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW cz. II ust. 1 pkt 2a

Related Articles