Raport CG 3/2011

Zasady "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 29.11.2011 roku. 

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie (Spółka) informuje, że w związku z wnioskiem Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, w sprawie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej - Spółka wystąpiła do Akcjonariusza o udostępnienie kandydatur zgłaszanych do Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem i życiorysami zawodowymi. Spółka do dnia dzisiejszego nie uzyskała od Akcjonariusza przedmiotowych informacji. Spółka informuje, iż nie zastosowała się do zasady określonej w zasadzie nr 1 pkt. 5 części II. Kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Related Articles