Raport CG 2/2011

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 17.05.2011 r. Rada Nadzorcza
Spółki podjęła Uchwały o powołaniu w skład Komitetu Audytu
następujących osób:

1) Robert Ostowicz,
2) Renata Wiernik Gizicka.

Podstawa prawna: §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Related Articles