Raport CG 1/2012

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie (Spółka) informuje, że Spółka nie zastosowała się do reguł objętych treścią zasady nr 1 pkt. 5 części II Kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

W związku z wnioskiem Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, w sprawie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej - do momentu przekazania przedmiotowej informacji - Spółce nie zostały udostępnione kandydatury zgłaszane do Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi.

Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Related Articles