Raport bieżący nr2/2011

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje wykaz informacji, podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2010.   Informacje przekazane do publicznej wiadomości w roku 2010 dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.gielda.interferie.pl/       

Podstawa prawna: art.65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz 1539).               

 

Załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2011

Related Articles