Raport bieżący Nr 9/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 6/2017  z dnia 10.03.2017 roku, po dokonaniu analizy możliwości i prawdopodobieństwa przeprowadzenia transakcji zbycia na poziomie umożliwiającym:

  1. a) wywiązanie się Spółki ze zobowiązań wobec Banku z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego, o którym mowa w Raporcie bieżącym Nr9/2016 z dnia 09.03.2016 r.

b)realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt,

postanowił rozpocząć działania zmierzające do sprzedaży obiektu INTERFRERIE w Świnoujściu OSW Barbarka. Wszelkie czynności prowadzone będą z zastrzeżeniem  uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.

Decyzja o wyborze powyższego ośrodka oparta została o wyniki  jego oceny pod kątem wpisywania się w plany strategiczne Spółki, zakładające budowę kompleksowych  obiektów typu Medical SPA,  dających możliwość wygenerowania odpowiedniej ilości  miejsc noclegowych i tym samym gwarantujących  efekt skali. 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - informacje poufne.  

Related Articles