Raport bieżący nr 9/2011

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd INTERFERIE  S.A przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 12.04.2011 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.          

Raport bieżący nr 9/2011

Related Articles