Raport bieżący nr 9/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 31 marca 2010 roku         

Załacznik do Raportu bieżącego nr 9/2010

Related Articles