Raport bieżący nr 9 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2006 r. otrzymał Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 sierpnia 2006 r. w myśl którego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 167/2003 Zarządu GPW z dnia 28 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami po sesji w dniu 14 sierpnia 2006 r. przeprowadzona została nadzwyczajna korekta list uczestników indeksów WIG-PL i WIRR polegająca na dodaniu pakietu 5 000 000 praw do akcji spółki INTERFERIE S. A.

Spółka INTERFERIE S. A. została wprowadzona do obrotu giełdowego w dniu 10 sierpnia 2006 r. i spełnia kryteria płynności oraz wartości akcji w wolnym obrocie, które są podstawą wpisania na listę uczestników indeksów WIRR i WIG-PL.

Raport bieżący nr 9 / 2006 (PDF 53 Kb)

Related Articles