Raport bieżący Nr 8/2022

Zarząd spółki INTERFERIE S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 01.03.2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) od KGHM Polska Miedź S.A..

Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie

 

Related Articles