Raport bieżący Nr 8/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23.04.2019 r. wpłynął do Spółki aneks do Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są: 1) INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy oraz 2) Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ulica Arkońska 45, 71-470 Szczecin.   

Spółka o zawarciu umowy informowała Raportem bieżącym nr 4/2019 z dnia 21.02.2019 r.   

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez INTERFERIE S.A. świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w  zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Umowa realizowana jest w ośrodku Spółki w Dąbkach tj. Sanatorium Uzdrowiskowe "Argentyt" w Dąbkach. Umowa dotyczy uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci i dorosłych, obiekt w którym realizowana będzie umowa specjalizuje się w leczeniu osób z chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych. Umowa obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2023 roku. Umowa w każdym następnym roku jej obowiązywania będzie aneksowana i każdorazowo określana będzie wartość świadczonych usług na kolejny rok.   

Aneks zwiększa wartość  umowy z  Zachodniopomorskim Narodowym Funduszem Zdrowia w okresie od 01.03.2019 – 31.12.2019  r., w zakresie leczenia sanatoryjnego dla dorosłych na kwotę 1 532 916,00 zł brutto, leczenia sanatoryjnego dla dzieci w wieku 3-6 lat pod opieką osoby dorosłej - 110 376,00 zł brutto.   

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Related Articles