Raport bieżący nr 8/2010

Zarząd INTERFERIE  S.A. w Lubinie przekazuje w załączeniu termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2010 roku.              

Załacznik do Raportu bieżącego nr 8/2010

Related Articles