Raport bieżący nr 8 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. działając na podstawie par. 34 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz. 1744) informuje, że zgodnie z uchwałą nr 288/2006 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 sierpnia 2006 r. , z dniem 10 sierpnia 2006 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzonych zostanie 5 000 000 (pięć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INTERFERIE S.A., o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLINTFR00015".

Pierwsze notowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INTERFERIE S.A. odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INTERFERIE S.A. będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INTERFERI-PDA" i z oznaczeniem "INFA".

Raport bieżący nr 8 / 2006 (PDF 52 Kb)

Related Articles