Raport bieżący Nr 7/2022

Zarząd spółki INTERFERIE S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28.02.2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA oraz KGHM VII FIZAN.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie 1

Zawiadomienie 2

Related Articles