Raport bieżący Nr 7/2017

Zarząd INTERFERIE S.A.(dalej "Emitent") z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 13.03.2017 roku, otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 28.02.2017 r. roku   wykreślenia:

1)    hipoteki umownej łącznej (KW nr 14816/0 ): do kwoty 777 613,17 EURO, dokonanej na zabezpieczenie płatności kwoty głównej kredytu, odsetek (włączając odsetki za opóźnienie), opłat, kosztów i prowizji wynikających z zawartej z Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie umowy nr 07/DCK/2013 kredytu inwestycyjnego z dnia 5.06.2013 roku. O zawarciu kredytu Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 20/2013. O ustanowieniu hipoteki Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 23/2013,

2)     hipoteki umownej łącznej (KW nr 14816/0 ): do kwoty 4 536 118,26 EURO, dokonanej na zabezpieczenie płatności kwoty głównej kredytu, odsetek (włączając odsetki za opóźnienie), opłat, kosztów i prowizji wynikających z zawartej z Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie umowy nr 01/DCK/2012 kredytu inwestycyjnego z dnia 12.01.2012 roku. O zawarciu kredytu Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 2/2012. O ustanowieniu hipoteki Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 6/2012,

3)    hipoteki umownej łącznej (KW nr 33294/3 ): do kwoty 4 536 118,26 EURO, dokonanej na zabezpieczenie płatności kwoty głównej kredytu, odsetek (włączając odsetki za opóźnienie), opłat, kosztów i prowizji wynikających z zawartej z Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie umowy nr 01/DCK/2012 kredytu inwestycyjnego z dnia 12.01.2012 roku. O zawarciu kredytu Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 2/2012. O ustanowieniu hipoteki Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 6/2012.

 

 Wykreślenie nastąpiło w związku z zawarciem umowy kredytowej, o której mowa w Raporcie bieżącym Nr 9/2016.

 

 

 

Podstawa prawna: MAR par. 17 ust. 1 - informacje poufne

Related Articles