Raport bieżący Nr 61/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19.12.2016 r. wpłynął do Spółki aneks do Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są: 1) INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy oraz 2) Narodowy Fundusz Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ulica Arkońska 45, 71-470 Szczecin.  

Spółka o zawarciu umowy informowała Raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 05.02.2014 r., zaś o uzgodnieniu warunków aneksu na rok 2017 Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 58/2016 z dnia 08.11.2016 r.  

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez INTERFERIE S.A. świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Umowa jest realizowana w ośrodku Spółki w Dąbkach. Umowa dotyczy uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci (w wieku 3-6 lat pod opieką osoby dorosłej) i uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych. Umowa została zawarta na okres do 31.12.2018 roku.  Wartość świadczeń zaplanowanych na rok 2017 wyniesie 6 179 493,00 złotych.  

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

Related Articles