Raport bieżący Nr 60/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 14.12.2016 roku, spółka otrzymała zawiadomienie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu V Wydział  Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 07.12. 2016 roku wpisu o wykreśleniu hipoteki  umownej zwykłej w kwocie 1.770.000,00 EUR.

 

Wpis dokonany został na zabezpieczenie zobowiązań INTERFERIE S.A. z tytułu umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny dewizowy w mBank S.A. (dawniej: BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław) – Umowa kredytu Nr 09-112/08/D/IN z dnia 14.05.2008 r. O zawarciu umowy Spółka informowała Raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 28.05.2008 r. Emitent informował o ustanowieniu hipoteki Raportem bieżącym Nr 19/2008.

Wykreślenie nastąpiło w związku ze spłatą zobowiązań.

 

 

Podstawa prawna: MAR par. 17 ust. 1 - informacje poufne  

Related Articles