Raport bieżący nr 6/2009

Zarząd INTERFERIE  S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2008 rok. Raport ten zostanie przekazany w dniu 10 marca 2009 roku. Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu (Raport bieżący nr 4/2009 z dnia 13.01.2009 r.)  ustalony był na dzień 16 marca 2009 roku  

Podstawa prawna: § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)   

Related Articles