Raport bieżący nr 6 / 2006

Zgodnie z §33 ust.1 oraz § 97 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w związku z zakończeniem publicznej oferty akcji Zarząd spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie przedstawia następujące informacje dotyczące zakończonej oferty:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży:
a) w transzy Inwestorów Indywidualnych – 24 do 26 lipca 2006 r.
b) w transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 24 do 27 lipca 2006 r.

2. Data przydziału akcji: 28.07.2006 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: łącznie 5 000 000 akcji serii B.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje:
- w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 91,64 %
- w transzy Inwestorów Instytucjonalnych była równa 0%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży: 18 708 726 akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 5 000 000 akcji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 6,00 złotego.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą: 940.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 940.

10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję)

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 30 000 000,00 złotych.

12. Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wynoszą: 874 tys. złotych, z czego:
a. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 440 tys. złotych,
b. Koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 155 tys. złotych,
d. Koszty promocji oferty: 279 tys. złotych.

Koszty poniesione przez Spółkę pomniejszą kapitał zapasowy. Spółki.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji poniesionych w sierpniu 2006 r., wysokość kosztów poniesionych w sierpniu 2006 r. została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą emitenta. Ostateczna wysokość zaksięgowanych kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości po zamknięciu ksiąg za miesiąc sierpień do dnia 20 września 2006.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą wyniósł: 0,17 złotego.

Raport bieżący nr 6 / 2006 (PDF 57kb)

Related Articles