Raport bieżący Nr 59/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 10.11.2016 roku, działając na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uwzględniając § 2 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. powołała w skład Komitetu Audytu:  p. Ireneusza Szczapa i powierzyła mu funkcję przewodniczącego Komitetu, p. Mirosława Stanisławskiego .  Informacje o Członkach Komitetu Audytu zostały zawarte w Raporcie bieżącym Nr 29/2016 oraz Raporcie bieżącym Nr 56/2016.  

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 10.11.2016 roku, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki i § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej p. Marcinowi Wojdyle.  Informacje o Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej zostały zawarte w Raporcie bieżącym Nr 29/2016.  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Related Articles