Raport bieżący Nr 58/2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 05.02.2014 r., Zarząd INTERFERIE SA informuje, że uzgodnione zostały warunki kolejnego aneksu do umowy  zawartej w dniu 13.01.2014 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ulica Arkońska 45,  71-470 Szczecin.  

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez INTERFERIE S.A. świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Umowa jest realizowana w ośrodku Spółki w Dąbkach tj. Sanatorium Uzdrowiskowe w Dąbkach.  Umowa dotyczy uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci (w wieku 3-6 lat pod opieką osoby dorosłej) i uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego  dorosłych. Umowa została zawarta na okres do 31.12.2018 roku.

Wartość świadczeń zaplanowanych na rok 2017 wyniesie około 6 milionów złotych.    Spółka poinformuje o podpisaniu aneksu do umowy osobnym raportem.    

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Related Articles