Raport bieżący Nr 57/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą  w Legnicy informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29.12.2017 r. - KGHM Polska Miedź S.A., działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), złożyło zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy i tym samym pośrednim przekroczeniu progu, o którym mowa w art.  69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.).  Treść Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy – stanowi załącznik do niniejszego Raportu.   

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie  

 

Zawiadomienie

Related Articles