Raport bieżący Nr 57/2016

Zarząd INTERFERIE S.A.(dalej „Emitent”) z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 19.10.2016 roku, spółka INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. otrzymała zawiadomienie Sądu Rejonowego w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 13.10. 2016 roku wpisu o wykreśleniu hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 26 700 000,00 EUR dokonanego na zabezpieczenie zobowiązań kredytowych na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, wskazanych w Raporcie bieżącym  nr 49/2010  na prawie wieczystego użytkowania działek nr 144, 141/2, 203, będących w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. położonych w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej 15. O zawarciu umowy znaczącej przez INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. i zawarciu umowy wsparcia przez INTERFERIE S.A. Emitent informował Raportem bieżącym Nr 23/2010. Wykreślenie nastąpiło w związku z zawarciem umowy kredytowej, o której mowa w Raporcie bieżącym Nr 9/2016.  

Podstawa prawna: MAR par. 17 ust. 1 - informacje poufne 

Related Articles