Raport bieżący Nr 56/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 28.12.2017r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.  Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Related Articles