Raport bieżący Nr 56/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie dnia 30.09.2016r.:  

IRENEUSZ SZCZAP (69 lat)  Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Wydział Budownictwa Lądowego, Tytuł: magister inżynier budownictwa (1971)

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:  

2010 - 2016 Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji, INWESTBUD Sp. z o.o., Wałbrzych 2007 - 2012 Członek Rady Nadzorczej, RIVENDELL Sp. z o.o., Szczawno-Zdrój (spółka branży hotelarskiej) 2003 - 2010 Pełnomocnik Zarządzający, ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA, Wałbrzych 1994 - 2003 Prezes Zarządu, RIVENDELL Sp. z o.o. Szczawno-Zdrój (spółka branży hotelarskiej) 2000 - 2002 Prezes Zarządu, DWORZYSKO Sp. z o.o. Szczawno-Zdrój (spółka branży hotelarskiej) 1992 - 1994 Prezes Zarządu, LIR Sp. z o.o., Wałbrzych 1982 - 1992 Prezes Zarządu, Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRNIK, Wałbrzych 1981 - 1982 Naczelny Inżynier, Przedsiębiorstwo Usług Remontowo-Budowlanych, Wałbrzych 1976 - 1981 Zastępca Dyrektora ds. Produkcji, PRM "SZKŁOMONT”, Wałbrzych 1974 - 1976 Dyrektor Zakładu Remontowo-Budowlanego, Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wałbrzych 1971 - 1975 Wykładowca Przedmiotów Zawodowych, Technikum Budowlane, Wałbrzych 1971 - 1974 Stażysta / Majster / Kierownik Działu Produkcji, Wojewódzki Zarząd Dróg, Ulic i Mostów, Wałbrzych 1970 - 1971 Asystent Techniczny Politechnika Wrocławska (Katedra Mechaniki Gruntów)  

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133). 

Related Articles