Raport bieżący Nr 55/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż z dniem 01.11.2018 nastąpi zakończenie przez Spółkę świadczenia usług hotelowych w ośrodku w Głogowie. Informację o zakończeniu w roku bieżącym świadczenia usług hotelowych w ośrodku w Głogowie Emitent opublikował w Raporcie bieżącym Nr 39/2018 z dnia 24.07.2018 r. Z dniem 01.11.2018 r. budynki, budowle, plac i środki trwałe związane z budynkiem zostaną przekształcone na nieruchomości inwestycyjne. Planowane działania wpisują się w strategię Spółki zakładającą, iż Spółka będzie zarządzała siecią hotelową, która promuje i sprzedaje swoją ofertę, jako usługi z zakresu Medical SPA w obiektach o jednakowym, wysokim standardzie w wybranych atrakcyjnych miejscowościach w Polsce (głównie uzdrowiskowych), zapewniających określony potencjał noclegowy.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - informacje poufne.

Related Articles