Raport bieżący nr 55/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie przedkłada skorygowany załącznik do Raportu bieżącego nr 54/2010 z dnia 10.11.2010 r.  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).                          

Załącznik do Raportu bieżącego nr 55/2010

Related Articles