Raport bieżący nr 53/2010

Zarząd INTERFERIE S.A., stosownie do art. 80 ust. 1 Ustawy o ofercie, w załączeniu przekazuje Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., ogłoszonego przez Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 25.10.2010 r.  Zarząd INTERFERIE S.A., stosownie do art. 80 ust. 3 Ustawy o ofercie, w załączeniu przekazuje także opinię dotyczącą ceny akcji INTERFERIE S.A. proponowanej w Wezwaniu wydaną na zlecenie Zarządu Spółki przez SJOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.             

Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania

 

Opinia związków zawodowych dotycząca wezwania

 

Opinia SJOS Sp. z o.o.

Related Articles