Raport bieżący Nr 50/2016

Zarząd Spółki INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 1 września 2016 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz wnioskuje o zwołanie  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym punkt:

Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Spółka dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Related Articles