Raport bieżący nr 5/2009

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 1/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. i Raportu bieżącego nr 2/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. Zarząd Interferie S.A. informuje, iż układ korporacyjnej strony internetowej w języku angielskim Spółki został dostosowany do wymogów „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz Modelowego Serwisu Relacji Inwestorskich. W związku z tym zasada II. 2 "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim(…)." jest przestrzegana przez Spółkę, jednak w węższym zakresie niż to wynika z przedmiotowej zasady. Spółka w chwili obecnej nie planuje dokonywania tłumaczeń dokumentów o charakterze historycznym oraz sprawozdań opisowych, dołączanych do raportów okresowych.  

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 1/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. Zarząd Interferie S.A. informuje, iż zasada: 6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (…). jest i będzie w przyszłości przestrzegana przez Spółkę. 

Podstawa prawna: Regulamin GPW § 29. ust. 3.       

Related Articles