Raport bieżący nr 5/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż dwóch członków Rady Nadzorczej złożyło oświadczenia, w których informują o fakcie spełniania kryterium niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

Zarząd INTERFERIE S.A. uznaje, iż zasada określona w Rozdziale III punkt 6 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” jest realizowana.

Spółka informację o stosowaniu zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"
przekazała Raportem bieżącym nr 1/2008 z dnia 08.01.2008 r.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu GPW

Raport bieżący nr 5/2008 (PDF 44 kb)

Related Articles