Raport bieżący nr 5 / 2006

Zarząd INTERFERIE S. A. działając na podstawie par.34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 2/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. informuje, że zgodnie z uchwałą nr 376/06 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25.07.2006 r. , w Krajowym Depozycie w dniu 4 sierpnia 2006 r. zostało zarejestrowanych 5 000 000 zbywalnych Praw do Akcji na okaziciela serii B spółki INTERFERIE S.A. , które oznaczono kodem PLINTFR00015 (nazwa indywidualna INTERFERIE PDA).

Raport bieżący nr 5 / 2006 (PDF 52 Kb)

Related Articles