Raport bieżący nr 47/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze względu na słuszny interes emitenta, nie została przekazana w raporcie bieżącym nr 38/2007 dot. zawarcia znaczącej umowy, opublikowanym w dniu 15.10.2007 r.  

 Informacją tą jest nazwa kontrahenta tj.: PRO-EST spółka jawna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim.  

Zarząd INTERFERIE S.A. postanowił przyspieszyć ujawnienie informacji dotyczącej nazwy kontrahenta ponieważ z chwilą zakończenia kontraktacji usług na rok 2008 – ryzyko przejęcia podmiotu przez konkurencyjne ośrodki turystyczne znacznie się zmniejsza, a tym samym Spółka może podać do publicznej wiadomości informację o nazwie podmiotu. 

 Podstawa prawna: art 57 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku), Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. nr 67 poz. 476 z 2006 roku).

Raport bieżący nr 47/2007 (PDF 46 kb)

Related Articles