Raport bieżący Nr 46/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.11.2017 r. wpłynął do Spółki aneks do Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są: 1) INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy oraz 2) Narodowy Fundusz Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ulica Arkońska 45, 71-470 Szczecin. Spółka o zawarciu umowy informowała Raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 05.02.2014 r.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez INTERFERIE S.A. świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Umowa jest realizowana w ośrodku Spółki w Dąbkach. Umowa dotyczy uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci (w wieku 3-6 lat pod opieką osoby dorosłej) i uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych. Umowa została zawarta na okres do 31.12.2018 roku. 

 

Zgodnie z brzmieniem Aneksu wartość świadczeń zaplanowanych na rok 2018 wyniesie 6 185 220,00 złotych. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Related Articles