Raport bieżący nr 45/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że dnia 15 października  2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. do składu Rady Nadzorczej Spółki powołało:      Pana Jarosława Mazura.  

Informacja o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.       

 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259)                                   

Raport bieżący nr 45/2010

Related Articles