Raport bieżący nr 45/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że dnia 12 grudnia 2007 r. następujące osoby zostały powołane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. do składu Rady Nadzorczej Spółki: 

1. Aneta Lubaś

2. Piotr Tokarczuk 

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych , Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1  pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Raport bieżący nr 45/2007 (PDF 46 kb)

Related Articles