Raport bieżący Nr 44/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 20.08.2018 r. podpisane zostały:  Aneksy do umów o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych zawartych w dniu 8 kwietnia 2016 r.   zawartych przez:

(1) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, 

(2) INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica, 

oraz pomiędzy:

(1) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa,

(2) INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica. 

Zgodnie z brzmieniem aneksów zmienia się datę wygaśnięcia zastawu z 31.12.2030r.  na 31.12.2031 r. O ustanowieniu zastawów Emitent informował Raportem bieżącym nr 18/2016, 19/2016, 21/2016, 22/2016. Pozostałe postanowienia umów nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy. 

Zarząd INTERFERIE S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 20.08.2018 r. podpisany został:  Aneks do umowy o ustanowienie zastawów finansowych i zastawów rejestrowych na udziałach spółki INTERFERIE Medical SPA sp. z o.o. z dnia 8 marca 2016 r.    zawartej przez:

(1) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, 

(2) INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica, 

Zgodnie z brzmieniem aneksu zmienia się datę wygaśnięcia zastawu z 31.12.2030 r. na 31.12.2031 r. O ustanowieniu zastawu Emitent informował Raportem bieżącym nr 10/2016. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne    

Related Articles