Raport bieżący Nr 44/2017

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o zmianie z dniem 27.11.2017 r. adresu  Spółki z dotychczasowego ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica na nowy adres - ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica.   Nie ulega zmianie siedziba Spółki, którą pozostaje Legnica.

Zarząd niezwłocznie dokona zgłoszenia powyższej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego celem jej ujawnienia. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie      

Related Articles