Raport bieżący Nr 44/2016

INTERFERIE S.A. w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”)  wprowadza do stosowania Politykę ujawniania informacji poufnych. Spółka będzie dążyć do osiągnięcia i utrzymania pełnej transparentności, poszanowania interesów wszystkich uczestników obrotu na rynku giełdowym. Polityka stanowi zbiór   zasad mających na celu zapewnienie skutecznych i efektywnych mechanizmów gwarantujących terminową publikację informacji poufnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Szczegółowe rozwiązania zostały określone w wewnętrznych uregulowaniach.

Polityka ujawnień INTERFERIE S.A.

 

Raport bieżący Nr 44/2016

Related Articles