Raport bieżący nr 44/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A., które odbyło się 12 grudnia 2007 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadał KGHM ECOREN S.A. - liczba głosów 8.964.200, co stanowi 93,71% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 61,55% w ogólnej liczbie głosów. 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. wynosi 14 564 200. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 14 564 200.   

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)

Raport bieżący nr 44/2007 (PDF 45 kb)

Related Articles