Raport bieżący nr 41

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło postanowienie Prokuratury Rejonowej w Lubinie informujące o umorzeniu śledztwa o sygn. Akt 5 Ds. 171/07 w sprawie rzekomego niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień przez Członków Zarządu INTERFERIE S.A. w wyniku czego została rzekomo wyrządzona szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach w majątku Spółki tj. o przestępstwo z art. 296 § 3 kk. O rzekomym niedopełnieniu obowiązków i rzekomym nadużyciu uprawnień Prokuraturę Rejonową w Lubinie poinformował były Prezes Zarządu INTERFERIE S.A. p. Mirosław Gojdź. 

W uzasadnieniu Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubinie stwierdził, iż brak jest jakichkolwiek dowodów tak bezpośrednich jak i pośrednich wskazujących, iż członkowie Zarządu INTERFERIE S.A. popełnili czyn z art. 296 § 3 kk. Jednocześnie stwierdzono, iż zebrane dowody nawet nie uprawdopodobniły faktu niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień. Zwrócono uwagę, iż Zarząd INTERFERIE S.A. podpisał akt notarialny - umowę sprzedaży dopiero po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą uchwałą ceny nabycia i pozostałych warunków finansowych. Postanowienie nie jest prawomocne. 

Informację o prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową śledztwie Spółka przekazała raportem bieżącym nr 32/2007 z dnia 06.09.2007 r. Szczegółową informację o nabyciu nieruchomości w Świnoujściu Spółka przekazała Raportem bieżącym nr 22/2007 z dnia 21.06.2007 r.     

 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)  

Related Articles