Raport bieżący Nr 40/2020

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2020, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., powołanego dnia 29 grudnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. 

Paweł Stolarczyk 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wykształcenie:

2018 r. – 2019 r. Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska, Executive Master of Business Administration (MBA) 

1997 r. - 2002 r. Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Politologia i nauki społeczne - mgr politologii i nauk społecznych

1996 r. - 2001 r. Uniwersytet  Gdański, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo - mgr prawa 

ponadto:

2018 r. – 2019 r. Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska, Studia Podyplomowe Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

2018 r. – 2019 r. Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska, Studia Podyplomowe Inspektor Ochrony Danych

2006 r. – 2007 r. Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny, Podyplomowe Studia Historii

2002 r. – 2003 r. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,  Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami 

Doświadczenie zawodowe, m. in.: 

2017 r. – obecnie Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni, starszy specjalista ds. prawnych, pełnomocnik 2016 r. – 2017 r. Członek Rady Nadzorczej LOTOS Infrastruktura S.A.

2016 r. – 2017 r. Biuro Prawne ENERGA S.A., specjalista ds. prawnych

2009 r. – 2016 r. Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni,  m. in. prokurent 

Ponadto:

publikacje z zakresu prawa konstytucyjnego.   

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje poza INTERFERIE S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.   

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.). 

Related Articles