Raport bieżący Nr 40/2014

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

 

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 11.12.2014 roku otrzymał zawiadomienia:

 

1)  od URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o przekroczeniu z dniem 5 grudnia 2014 r. progu 10 % w ogólnej liczbie głosów. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w dniu 05.12.2014 r. w wyniku nabycia w drodze umowy kupna 594 000 akcji za pośrednictwem Biura Maklerskiego prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. 

Po dokonaniu wyżej wymienionej transakcji URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie posiada łącznie 1 604 140 sztuk akcji dających prawo do 1 604 140 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,01 % ogólnej ilości głosów i 11,01 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Przed złożeniem ww. oświadczenia spółka URBEX Sp. z o.o. posiadała 1 010 140 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 6,94% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 1 010 140 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 6,94 % ogólnej liczby głosów.

 

URBEX Sp. z o.o. nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia w celu umocnienia pozycji znaczącego inwestora.

 

2)  od Pana Mariana Urbaniaka, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o sprzedaży w dniu 05.12.2014 r. 594 000 akcji spółki INTERFERIE S.A. za pośrednictwem Biura Maklerskiego prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A.  do kontrolowanego przez Pana Mariana Urbaniaka podmiotu tj. URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

Po dokonaniu wyżej wymienionych transakcji Pana Marian Urbaniak posiada łącznie 2 197 969 sztuk akcji dających prawo do 2 197 969 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,09 % ogólnej ilości głosów i 15,09 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta w tym:

  • pośrednio (przez spółkę URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie)  - 1 604 140 akcji,
  • bezpośrednio  - 593 829 akcji.

Przed złożeniem ww. oświadczenia Pan Marian Urbaniak posiadał 2 197 969 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 15,09 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 2 197 969 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 15,09 % ogólnej liczby głosów w tym:

  • pośrednio (przez spółkę URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie)  - 1  010 140 akcji,
  • bezpośrednio  - 1 187 829 akcji.

 

3)  od URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o przekroczeniu z dniem 10 grudnia 2014 r. progu 15 % w ogólnej liczbie głosów. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w dniu 10.12.2014 r. w wyniku nabycia w drodze umowy kupna 593 829 akcji za pośrednictwem Biura Maklerskiego prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. 

Po dokonaniu wyżej wymienionej transakcji URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie posiada łącznie 2 197 969 sztuk akcji dających prawo do 2 197 969 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,09 % ogólnej ilości głosów i 15,09 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Przed złożeniem ww. oświadczenia spółka URBEX Sp. z o.o. posiadała 1 604 140 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 1 604 140 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 11,01 % ogólnej liczby głosów.

 

URBEX Sp. z o.o. nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia w celu umocnienia pozycji znaczącego inwestora.

 

4)  od Pana Mariana Urbaniaka, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o sprzedaży w dniu 10.12.2014 r. 593 829 akcji spółki INTERFERIE S.A. za pośrednictwem Biura Maklerskiego prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A.  do kontrolowanego przez Pana Mariana Urbaniaka podmiotu tj. URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

Po dokonaniu wyżej wymienionych transakcji Pana Marian Urbaniak posiada łącznie 2 197 969 sztuk akcji dających prawo do 2 197 969 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,09 % ogólnej ilości głosów i 15,09 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta w tym:

  • pośrednio (przez spółkę URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie)  - 2 197 969 akcji,
  • bezpośrednio  - 0 akcji.

Przed złożeniem ww. oświadczenia Pan Marian Urbaniak posiadał 2 197 969 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 15,09 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 2 197 969 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 15,09 % ogólnej liczby głosów w tym:

  • pośrednio (przez spółkę URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie)  - 1 604 140 akcji,
  • bezpośrednio  - 593 829 akcji.

 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Related Articles