Raport bieżący Nr 4/2015

Powzięcie przez Zarząd INTERFERIE S.A. informacji o rozwiązaniu przez KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych umowy

 

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, iż w dniu 17.03.2015 r. powziął informację, iż KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (numer wpisu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych RFI 513) w imieniu którego działa jako organ KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą: 53-659 Wrocław, ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8

rozwiązał umowę z:

Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, oraz DLA Piper Wiater Spółką komandytową, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, której przedmiotem było znalezienie inwestora zainteresowanego nabyciem udziałów w spółce INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o., będącej właścicielem hotelu INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego w Świnoujściu.

 

Emitent o zawarciu umowy informował Raportem bieżącym Nr 18/2014 z dnia 04.06.2014 r.

 

 

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Related Articles